HOME redesign studio index Copyright © 2003 – 2017. All rights reserved

table messages
info

STUDIO

ReDesign vznikl v Praze jako malé grafické studio v roce 1999. Během let jsme spolupracovali s řadou skvělých lidí, a vytvářeli tak práce, které jsou vyústěním mnoha diskuzí, názorů, ale i kompromisů a neshod. Výsledkem není jen konečná práce. Je jím i cesta, jak jsme nad věcí přemýšleli, žili, co nás ovlivňovalo, a pro co jsme se nakonec shodli. Shoda více názorů nám pomáhá věc lépe prosadit a uvědomit si širší kontexty. Všem těmto lidem, se kterými jsme se měli možnost pracovně, ale i lidsky potkat, děkujeme: Ivan Adamovič, Olga Benešová, Tomáš Brousil, Petr Bosák, Anežka Ciglerová, Michael Ehrlich, Martin Groch, Adam Holý, Jiří Hroník, Tomáš Hříbek, Robert Jansa, Václav Jirásek, Jan Jiříček, Zuzanna Jura, Ondřej Kahánek, Iva Knobloch, Petr Knobloch, Jan Košátko, Dalibor Kubík, Michaela Kukovičová, Zdeněk Kvasnica, Magdaléna Lindaurová, Petr Malý, Hana Máková, Michal Nanoru, Robert V. Novák, Jana Opatrná, Oto Palán, Radim Peško, Marek Pistora, Kristýna Pochobradská, Tomáš Pospiszyl, Radek Sidun, Jaromír Skácel, Vladimír Strejček, Martin Svoboda, Tereza Šerá, Zdeněk Trinkewitz, Alan Záruba, Jindřich Zvelebil

 

ReDesign jsou:
Klára Kvízová
Design, koncepce

Klára Kvízová (1970) vystudovala atelier Písma a typografie na pražské UMPRUM, MgA. 1995. Diplomovala projektem, jehož cílem bylo vydat a designovat časopis Živel, jehož první číslo bylo součástí diplomové práce a na jehož úpravě se podílí dodnes. Živel se stal během doby co vychází, širokou platformou pro uplatnění nových experimentálních trendů v písmu a typografii. Po založení studia se spolu s Petrem Krejzkem podílí na designu řady knih, výtvarných publikací (Loutka a moderna), knih pro děti (Prahou kráčí lev, Komínek a budíček), časopisů (Respekt), hudebních projektů (Ecstasy of Saint Theresa), katalogů (Výstava při příležitosti 100 let otevření Obecního domu v Praze – 1912), festivalů (Academia film Olomouc), výstav (Planeta Eden). Za svou práci získala řadu ocenění (Typo Design Club, ED Awards, Bienále Brno, Nejkrásněší knihy ČR). Její práce byly publikovány v mnoha českých i zahraničních publikacích a časopisech — Deleatur, Novum, No more Rules, Type at work, Czech 100 Design Ikon, The Typographic Experiment, Woman in Graphic Design.
klara@redesign.cz

 

Petr Krejzek
Design, koncepce, produkce

Petr Krejzek (1965) vystudoval atelier Malby na pražské UMPRUM, MgA. 1995. Během studíí se stal zakládajícím členem umělecké skupiny Bratrstvo, kde se podílí na fotografických, malířských a hudebních projektech sdružení. Od roku 1995 je jako editor, designér a fotograf v časopise Živel, jehož koncepci a design dělá dodnes. K jeho velkým zájmům patří elektronická hudba a literatura, kterou infiltruje v mnoha projektech do grafického designu. Podílí se na hudebních projektech, vytvořil design například pro Ecstasy of Saint Theresa, Lenku Dusilovou, Kryštof. Od roku 2012 vedl atelier grafického designu na pražské Scholastice. V roce 2011 vedl fotografický workshop na téma Zlověstnost na FAMU, dále v roce 2012 workshop na téma P. H. Lovecraft na UMPRUM, v atelieru Filmové a televizní grafiky. Publikoval v časopise Deleatur. Za svou práci získal řadu ocenění (ED Awards, Bienále Brno, Nejkrásněší knihy ČR). Od roku 2014 je vedoucím pedagogem v atelieru Grafický design a vizuální komunikace na UMPRUM v Praze.
info@redesign.cz

 

Spolupráce:
Mariana Dvořáková
Design, realizace

Mariana Dvořáková vystudovala Ateliér ilustrace a grafiky na pražské Umprum. Věnuje se grafickému designu, ilustraci a výtvarné práci pro divadlo. Je členkou kolektivu City Surfer, který mimo jiné provozuje nezávislou galerii City Surfer Office na pražském Žižkově. 

Jiří Mocek
Design, corporate fresh, music

Jiří Mocek je studentem v atelieru Grafický design a vizuální komunikace na prařské UMPRUM.
 

 

Spřátelené:
zivel.cz

KONTAKT

ReDesign s.r.o., grafické studio
Šárecká 21, 160 00 Praha 6

www.redesign.cz
info@redesign.cz

OCENĚNÍ

2016. Nominace Czech Grand Design
2015. Nominace Czech Grand Design
2013. Nominace Czech Grand Design
2012. Cena Nejkrásnější knihy, 2. místo v kategorii Katalogy
2011. Cena Nejkrásnější knihy, 1. místo v kategorii Vědecká a odborná literatura
2010. EdAwards, European Design Awards, 3. místo v kategorii Časopisy
2008. Cena Nejkrásnější knihy, 1. místo v kategorii Literatura pro děti a mládež
2007. Cena Nejkrásnější knihy, 2. místo v kategorii Učebnice
2007. Cena Nejkrásnější knihy, 2. místo Literatura pro děti a mládež
2006. Cena Nejkrásnější knihy a Cena Ministerstva kultury, 3. místo v kategorii Učebnice
2006. Cena Nejkrásnější knihy, 2. místo v kategorii krásná literatura
2005. Cena Nejkrásnější knihy, 3. místo v kategorii krásná literatura
2004. Cena Nejkrásnější knihy a Cena Ministerstva kultury, 1. místo v kategorii Učebnice
2002. Cena Nejkrásnější knihy, 2. místo v kategorii krásná literatura
2001. Cena Nejkrásnější knihy, 2. místo v kategorii krásná literatura
2001. Cena Nejkrásnější knihy '00, 2. místo v kategorii krásná literatura
2001. Cena Nejkrásnější knihy '00, 2. místo v kategorii vědecká a odborná literatura
2000. XIX. Mezinárodní Bienále grafického designu Brno, Cena Unie výtvarných umělců, Živel
1998. Cena Nejkrásnější knihy '97 a Cena Ministerstva kultury, 1. místo za čítanky pro základní školy
1997. Cena Dobrý design 1997 za design výročních zpráv pro spol. Aliatel, 1. IN, EZ Praha
1997. Cena TypoDesignClubu '96 za nejlepší výroční zprávu roku (Aliatel)
1997. Cena Nejkrásnější knihy '96 a Cena Ministerstva kultury, 1. místo za čítanky pro základní školy
1996. XVII. Bienále grafického designu

HISTORIE

Spolupracovali jsme:

Atelier M1 / AMU Praha / Arbor Vitae / AMI communication / B. I. G. Prague / Brick / CIAS / Česká centra / České aerolinie / Deleatur / Ekonomia / Entré / EMI music / Galerie Rudolfinum / Hnilička Ciesler Architekti / HŠH architekti / Institut Dokumentárního Filmu / Mafra / Masarykova univerzita v Brně / Mladá Fronta / Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Nakladatelství Akropolis / Nakladatelství Labyrint / Národní Vzdělávací Fond / Post Bellum / PPF Majetková / Pražská energetika / Pražská informační služba / Protherm / Pulchra / Přírodovědecká fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Olomouci / Respekt / Ringier / Severočeské doly / Správa Pražského hradu / TypoDesignClub / Úřad regionální rady Střední Čechy / X Production

REFERENCE

V současnosti spolupracujeme:

Letiště Praha, nakladatelství Větrné mlýny, Schindler Seko Architects, Pražské jaro ops, AVU Praha, Živel, Koma modular, nakladatelství Práh, nakladatelství Druhé město, VUT v Brně

Loading...